องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 


รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)
2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
3. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 07-580-9165 ในวันและเวลาราชการ    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ธ.ค. 2561