องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :

         ตำบลคลองเส เดิมเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่านานาชนิด ปัจจุบันป่าถูกโค่นทำลายเกือบหมดเหลืออยู่น้อยมาก ตำบลคลองเส เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอถ้ำพรรณรา  มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทุ่งจูด หมู่ 2 บ้านนาแยะเหนือ หมู่ 3 บ้านหนองใหญ่  หมู่ 4 บ้านปลายเส หมู่ 5 บ้านแพรกลาง หมู่ 6 บ้านด่านช้าง หมู่ 7 บ้านคลองสาย หมู่ 8 บ้านนาแยะใต้