องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส  

162  หมู่ที่ 3  ตำบลคลองเส  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80260

โทรศัพท์/โทรสาร  075-809165

E- mail : admin@khlongse.go.th
Web Site : www.khlongse.go.th