องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายพงษ์ศักดิ์ ชิดเชี่ยว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-8203818

นายสมศักดิ์ หยูทองอินทร์ นายศักดิ์ชาย โมสิกะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 098-421-8332 โทร.084-995-1173

นายวิทยา เพ็งสกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.093-693-0844