องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
สภา อบต.


นายอำพล บุญนำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-820-7285

นายสมบูรณ์ สมเคราะห์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-903-2980

นายวัชรินทร์ คงสิทธิ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-270-8377

นายกมล รักษาศิริ
นายวัชรินทร์ คงสิทธิ์ นายเสรี ชูช่วย นายอำนาจ ไชยชาญ
สมาชิกสภา ม.1 สมาชิกสภา ม.2 สามาชิกสภา ม.3 สมาชิกสภา ม.4
โทร.098-1565654 โทร.086-270-8377 โทร.083-394-1452 โทร.087-889-7642
นายนิพนธ์ สมหวัง นายสมบูรณ์ สมเคราะห์ นายกิจธำรง สมบัติ นายอำพล บุญนำ
สมาชิกสภา ม.5 สมาชิกสภา ม.6 สมาชิกสภา ม.7 สมาชิกสภา ม.8
โทร.064-832-4179 โทร.095-903-2980 โทร.063-9671411 โทร.095-8207285