องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


วิสาหกิจชุมชนกาแฟสด @ผึ้งโพรงไทยบ้านด่านช้าง

สถานที่ตั้ง 95 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเสา อำเภอถ้ำพรรณรา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260  โทร.065-6954104,094-147-5342