องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

นายสาโรจน์  รัตนสุคนธ์

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 075-809165
  อีเมล์ + admin@khlongse.go.th
 
  ชื่อ +

นายสาโรจน์  รัตนสุคนธ์

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 075-809165
  อีเมล์ + admin@khlongse.go.th
  ชื่อ + ส.ต.ท.ธำรงค์  วงศ์พิพันธ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 075-809165
  อีเมล์ + admin@khlongse.go.th
  ชื่อ + นางศุภายินี  กุมารจันทร์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 075-809166
  อีเมล์ + admin@khlongse.go.th
  ชื่อ +
-ว่าง- 
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 075-809167
  อีเมล์ + admin@khlongse.go.th