องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
หน่วยตรวสอบภายใน

-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน