วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชคดี-เขตตำบลเขานิพันธ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ชม บ้านคลองสาย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบกลาง บ้านนาแยะเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์-สะพานมหาราช บ้านแพรกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม-อนามัย บ้านปลายเส หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวินัย นุ่นสุวรรณ บ้านทุ่งจูด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง