วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาเต็นท์โดมขนาดใหญ่ สีขาว, เต็นท์โดมขนาดเล็ก สีขาว ,เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม สีขาว, เครื่องเสียงชุดใหญ่ , เครื่องสำรองไฟ, แผ่นพื้นพร้อมพรมปู, ไวนิล โครงสร้างยึด ผูกผ้า, ผ้าสีเหลือง, ผ้าสีขาว, และจอทีวี LED ถ่ายทอดขณะทำพิธี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 6231 นศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อของขวัญสำหรับผู้สูงอายุที่ร่วมประกอบกิจกรรมรดน้ำ โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ สำนักสงฆ์คลองเสประชารามเฉลิมพระเกียรติ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารสำหรับรับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ สำนักสงฆ์คลองเสประชารามเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาเต็นท์พร้อมผูกผ้า เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โต๊ะพร้อมผ้าปู เครื่องเสียงและอุปกรณ์ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาล้อยางรถยนต์ที่ทำการตัดตกแต่งสวยงาม จำนวน 50 ล้อ เพื่อใช้สำหรับปลูกต้นทองอุไร จำนวน 50 ต้นโดยทำการปลูกสองฝั่งถนนนาพา - แพรกกลาง ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างจัดหาเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2562 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำสนามแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2562 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง