วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารสำหรับนักกีฬา ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2562 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาเต็นท์พร้อมผูกผ้า-เต็นท์พื้นที่เต็นท์ไม่ต่ำกว่า 5 x 8 เมตร โต๊ะพร้อมผ้าปู-เก้าอี้ สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา จำนวน 5 ประเภท สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 7 รายการ สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อต้นไม้ และดินสำหรับปลูกต้นไม้ โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ครุภัณฑ์ประปา จำนวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายนี้
14  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านหนองใหญ่ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
เช่าพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง