องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. [ 4 พ.ย. 2564 ]132
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]76
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การโอนงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7/2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]43
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การโอนงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]49
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การโอนงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]42
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การโอนงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]42
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การโอนงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]41
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]42
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การโอนงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]42
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]192
11 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]177
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การโอนงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]46
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]176
14 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]135
15 สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]248
16 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]235
17 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]306