องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญร่วมงานโครงการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]11
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 มี.ค. 2564 ]11
3 ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งว่าง [ 16 มี.ค. 2564 ]10
4 แบบ ปค.1 (ปีงบประมาณ 2563) [ 12 พ.ย. 2563 ]8
5 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ [ 26 ต.ค. 2563 ]39
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]44
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]8
8 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]54
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม [ 27 ส.ค. 2563 ]58
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]55
 
หน้า 1|2|3