องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวีระ-นบนายเปลี่ยน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส [ 23 ก.ย. 2564 ]19
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวีระ-นบนายเปลี่ยน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส [ 10 ก.ย. 2564 ]21
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]21
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย [ 28 ธ.ค. 2563 ]82
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คลองเส จำนวน 2ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 256 [ 30 พ.ย. 2563 ]85
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส [ 29 ก.ย. 2563 ]117
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 9 รายการ [ 23 ก.ย. 2563 ]115
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ [ 22 ก.ย. 2563 ]106
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 29 รายการ [ 22 ก.ย. 2563 ]106
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้ และโต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ทำงาน 2 ตัว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 16 ก.ย. 2563 ]97
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 4 ตู้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 16 ก.ย. 2563 ]98
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปู เก้าอี้ และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย [ 11 ก.ย. 2563 ]106
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 9 ก.ย. 2563 ]80
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 9 ก.ย. 2563 ]68
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิรัตน์ - สระน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 9 ก.ย. 2563 ]72
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่าง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 8 ก.ย. 2563 ]88
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด [ 3 ก.ย. 2563 ]93
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ [ 3 ก.ย. 2563 ]169
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางถาวร ม.7 - เขตบ้านห้วยปริก ม.4 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 2 ก.ย. 2563 ]86
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้ำปัน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 31 ส.ค. 2563 ]93
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7