องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]55
2 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 5 เม.ย. 2565 ]63
3 รายงานข้อมูลสถิติเรื่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]63
4 ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.คลองเส ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]44
5 รายงานสรุปผลเก็บสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของ อบต. คลองเส ประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]39
6 คู่มือข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 30 ก.ย. 2564 ]38
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง กำหนดสถานที่ปลอดการสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 17 ส.ค. 2564 ]43
8 รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]148
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]140
10 รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561-2565 [ 2 ต.ค. 2563 ]145
11 ความรู้เกียวกับยาเสพติดให้โทษ [ 26 มิ.ย. 2563 ]230
12 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2563 ]253
13 รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคลองเส [ 3 เม.ย. 2563 ]149