องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 พ.ค. 2563 ]89
2 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 1 พ.ค. 2563 ]90
3 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน [ 1 พ.ค. 2563 ]85
4 แบบฟอร์มผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน [ 1 พ.ค. 2563 ]33
5 หนังสือมอบอำนาจ [ 1 พ.ค. 2563 ]30
6 แบบฟอร์มการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 22 ต.ค. 2562 ]29