องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2564 ]146
2 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ต.ค. 2564 ]152
3 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2564 ]156
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ต.ค. 2564 ]151
5 การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 1 ต.ค. 2564 ]149
6 การขออนุญาตติดตั้งประปา [ 1 ต.ค. 2564 ]157
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2564 ]169
8 การรับชำระค่าภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2564 ]170
9 การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้นถอนอาคาร [ 1 ต.ค. 2564 ]158
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2564 ]162