องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 23 ส.ค. 2566 ]2
2 การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้นถอนอาคาร [ 6 ม.ค. 2565 ]22
3 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ม.ค. 2565 ]8
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2564 ]199
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ต.ค. 2564 ]209
6 การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 1 ต.ค. 2564 ]217
7 การขออนุญาตติดตั้งประปา [ 1 ต.ค. 2564 ]217
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2564 ]226
9 การรับชำระค่าภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2564 ]261
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2564 ]251