องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.ค. 2564 ]16
2 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.ค. 2564 ]11
3 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.ค. 2564 ]14
4 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 5 ก.ค. 2564 ]16
5 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน [ 5 ก.ค. 2564 ]14
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 29 ก.ค. 2563 ]12
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]105
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 พ.ย. 2561 ]314
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]266
10 ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 2 ต.ค. 2560 ]91