องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]6
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 6) [ 31 มี.ค. 2566 ]7
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 5) [ 1 มี.ค. 2566 ]4
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]5
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) [ 1 ธ.ค. 2565 ]3
6 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]7
7 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2565 ]6
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]88
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) [ 1 มิ.ย. 2565 ]3
10 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]2
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]115
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]117
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]117
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]137
15 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.ค. 2564 ]200
16 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.ค. 2564 ]217
17 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.ค. 2564 ]238
18 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 5 ก.ค. 2564 ]234
19 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน [ 5 ก.ค. 2564 ]196
20 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]185
 
หน้า 1|2