องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดข้อความ 6 ข้อความ ใช้ในสื่อรณรงค์ลด ละ เลิกบริเวณเขตสูบบุหรี่ [ 29 ก.พ. 2567 ]5
2 ประชาสัมพันธ์การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข [ 29 ก.พ. 2567 ]4
3 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ และการเปิดรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ โครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]3
4 ประชาสัมพันธ์ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ตามกลไกเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ [ 15 ก.พ. 2567 ]3
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3-4/2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]5
6 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]4
7 เผยแพร่พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]5
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]12
9 รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง [ 17 ม.ค. 2567 ]22
10 ประชาสัมพันธ์ Line Official Account Teen Club [ 16 ม.ค. 2567 ]11
11 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]9
12 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]6
13 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]5
14 การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [ 14 ธ.ค. 2566 ]5
15 ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี [ 13 ธ.ค. 2566 ]9
16 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ [ 8 ธ.ค. 2566 ]6
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39-40/2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]8
18 แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทส (GIS) สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม [ 6 ธ.ค. 2566 ]5
19 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]10
20 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-38/2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9