องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 7 ต.ค. 2564 ]7
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 1 ต.ค. 2564 ]5
3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 7 ก.ค. 2564 ]26
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกกลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 26 เม.ย. 2564 ]26
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายเส สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 26 เม.ย. 2564 ]27
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่องประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]17
7 ขอเชิญร่วมงานโครงการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]29
8 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 มี.ค. 2564 ]33
9 ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งว่าง [ 16 มี.ค. 2564 ]20
10 แบบ ปค.1 (ปีงบประมาณ 2563) [ 12 พ.ย. 2563 ]29
 
หน้า 1|2|3|4